สำนักงานใหญ่ของบริษัทและโรงงานหลัก

ที่อยู่ 2-2-20 Hamaderaishizucho-higashi,
Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka
592-8335 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-245-2225
โทรสาร +81-72-245-2230
ที่ดิน 2,320 ตร.ม.
พื้นที่อาคาร 2,900 ตร.ม.
พนักงาน 100 คน
ธุรกิจ
หลัก
ประกอบชิ้นส่วนการจัดเรียงระบบท่อสารทำความเย็นสำหรับ
ระบบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

โรงงานคันนาเบะ

ที่อยู่ 6-153-1 Kannabe-cho,
Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka
590-0984 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-229-8158
โทรสาร +81-72-227-0941
ที่ดิน 25,320 ตร.ม.
พื้นที่อาคาร 10,890 ตร.ม.
พนักงาน 250 คน
ธุรกิจ
หลัก
แปรรูปและประกอบชิ้นส่วนการจัดเรียงระบบท่อ

โรงงานรินไค

ที่อยู่ 3-28 Chikkoshin-machi,
Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka
592-8331 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-280-1565
โทรสาร +81-72-280-1567
ที่ดิน 1600 ตร.ม.
พื้นที่อาคาร 2280 ตร.ม.
พนักงาน 50 คน
ธุรกิจ
หลัก
แปรรูปและประกอบชิ้นส่วนการจัดเรียงระบบท่อ