ภาพรวมของบริษัท

ข้อมูลสรุป
ชื่อทางการค้า บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2506
ก่อตั้งในรูปบริษัท 24 มิถุนายน พ.ศ.2514
ทุนจดทะเบียน 33.8 ล้านเยน
รายได้รวม 13.68 พันล้านเยน เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (สิ้นสุดปีการเงินที่ 48)
ธุรกิจหลัก แปรรูปและประกอบชิ้นส่วนการจัดเรียงระบบท่อสารทำความเย็นสำหรับระบบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์
ผลิตระบบท่อและชิ้นส่วนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนระบบ EcoCute
ที่อยู่บริษัท 2-2-20 Hamaderaishizucho-higashi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8335 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-245-2225
โทรสาร +81-72-245-2230
คณะผู้บริหาร
ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Jiro Kuno
ประธานคณะกรรมการบริหาร Seijiro Kuno
กรรมการผู้จัดการ Kazuo Aoki
กรรมการผู้จัดการ (ผู้รับผิดชอบในประเทศจีน) Hao Ye
ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท Isao Kuno
ที่ปรึกษาบริษัท (เต็มเวลา) Mitsuaki Eguchi
ที่ปรึกษาบริษัท (สัญญาจ้างไม่เต็มเวลา) Fumika Yamauchi
ที่ปรึกษาบริษัท (สัญญาจ้างไม่เต็มเวลา) Hideo Shigemura
ซัพพลายเออร์หลัก
บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว จำกัด /
แอล เอส เมททัล / Nungwon Metal Ind. Co., Ltd.
ลูกค้าสำคัญ
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ จำกัด / Daikin Europe N.V. /
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่์ จำกัด / โอ.เค. คิไซ จำกัด
มิตซูบิชิอีเล็คทริค คอร์ปอเรชัน / Toshiba Electric Appliances Co., Ltd. /
บริษัท ยันม่าร์ จำกัด / อีแนกซ์ คอร์ปอเรชัน / รินไน คอร์ปอเรชัน / บริษัท โตโต้ จำกัด

สาส์นจากประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาด้านการแปรรูปท่อสำหรับระบบปรับอากาศ
เราได้รับคำชื่นชมอย่างสูงจากลูกค้าเสมอมาสำหรับความสามารถในการปรับกระบวนการของเราให้เหมาะสมกับการติดตั้งระบบปรับอากาศหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดสำหรับที่พักอาศัยไปจนถึงสำหรับการพาณิชย์ และตั้งแต่การผลิตเป็นจำนวนมากไปจนถึงการผลิตในปริมาณไม่มากและมีความหลากหลายสูง
ในปัจจุบัน มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อการพักอาศัยในอัตราที่รวดเร็วมาก และระบบเพื่อการพาณิชย์ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบ รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการวิจัย และโรงงานระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
ความต้องการด้านระบบปรับอากาศเริ่มมีความซับซ้อนและหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุนี้ ความต้องการด้านการจัดเรียงระบบท่อประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
สำหรับบทบาทในด้านการสนับสนุนภายในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศนั้น ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ดำเนินการปรับปรุงตนเองอย่างไม่ย่อท้อด้วยการเรียนรู้ความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถทางเทคนิคเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าในด้านค่าใช้จ่าย การส่งมอบ และคุณภาพสินค้า
นอกจากนั้น เรายังตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นในธุรกิจของลูกค้าโดยการส่งข้อเสนอทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่เราได้รับจากกระบวนการผลิตในปริมาณไม่มากและมีความหลากหลายสูงของเรา
ต่อไปในอนาคต ผมหวังเราจะยังคงยินดีในการสนับสนุนและคำแนะนำที่เราได้รับจากลูกค้าของเราต่อไป

ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Jiro Kuno

ประวัติบริษัท

กันยายน
พ.ศ.2506
ก่อตั้ง Mori Shoten โดย Yoshiyuki Mori ประธานบริษัทคนแรก
มิถุนายน
พ.ศ.2514
ก่อตั้งบริษัท โมริ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการดัดท่อระบบปรับอากาศ
ตุลาคม
พ.ศ.2516
โรงงานแห่งใหม่สร้างเสร็จในที่ตั้งปัจจุบันของบริษัท และเงินทุนบริษัทเพิ่มเป็น 12 ล้านเยน
ธันวาคม
พ.ศ.2517
เงินทุนบริษัทเพิ่มเป็น 18 ล้านเยน
ตุลาคม
พ.ศ.2518
Osamu Ryuhan เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ตุลาคม
พ.ศ.2519
ชื่อทางการค้าของบริษัทเปลี่ยนเป็นบริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
เมษายน
พ.ศ.2520
โรงงานอิซุมิโอสึ (ซึ่งเป็นโรงงานดั้งเดิมของโรงงานคันนาเบะในปัจจุบัน) เปิดดำเนินการทางธุรกิจ
พฤษภาคม
พ.ศ.2521
Sambo Copper Alloy Co., Ltd. เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท
มกราคม
พ.ศ.2522
Kazuo Murakami เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ธันวาคม
พ.ศ.2526
โรงงานอิซุมิโอสึย้ายมาตั้งในสถานที่ปัจจุบันในคันนาเบะ เมืองซาไก จังหวัดโอซาก้า และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานคันนาเบะ
กรกฏาคม
พ.ศ.2527
Seijiro Kuno เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
สิงหาคม
พ.ศ.2531
โรงงานคันนาเบะขยายระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้ง
มกราคม
พ.ศ.2533
โรงงานคานาโอกะเปิดดำเนินการทางธุรกิจ
มกราคม
พ.ศ.2535
โรงงานคันนาเบะขยายระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้ง และมีการย้ายฝ่ายผลิตจากสำนักงานใหญ่และโรงงานหลักของบริษัทมายังโรงงานคันนาเบะ
ธันวาคม
พ.ศ.2536
โรงงานของสำนักงานใหญ่ขยายระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ และรวมเข้ากับโรงงานคานาโอกะ
ตุลาคม
พ.ศ.2537
F&S Thailand Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับ Sambo Copper Alloy Co., Ltd.
ตุลาคม
พ.ศ.2538
โรงงานคันนาเบะได้รับใบรับรองภายใต้มาตรฐานระบบจัดการอุตสาหกรรม ISO 9001
มีนาคม
พ.ศ.2539
Suzhou Yuemao Metal Products Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทของประเทศไต้หวัน
กันยายน
พ.ศ.2543
Suzhou Yuemao Metal Products Co., Ltd. ย้ายที่ตั้งโรงงานไปยังเขตพัฒนาไท่ฉาง
พฤษภาคม
พ.ศ.2545
เงินทุนบริษัทเพิ่มจาก 18 ล้านเยน เป็น 33.8 ล้านเยน
ตุลาคม
พ.ศ.2548
สำนักงานสาขาในสโลวาเกียเปิดดำเนินการทางธุรกิจ
มีนาคม
พ.ศ.2549
บริษัทได้รับใบรับรองภายใต้มาตรฐานระบบจัดการอุตสาหกรรม ISO 14001
เมษายน
พ.ศ.2550
โรงงานรินไคในเขตชิกโกะชิน-มาชิ ในเมืองซาไก เปิดดำเนินการทางธุรกิจ
มิถุนายน
พ.ศ.2551
สำนักงานสาขาในสโลวาเกียขยายตัวโดยการซื้อที่ดินเพิ่ม
มิถุนายน
พ.ศ.2552
Jiro Kuno เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กุมภาพันธ์
2553
Suzhou Yuemao Metal Products Co., Ltd. ย้ายที่ตั้งโรงงานไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจไท่ฉาง
พฤศจิกายน
2556
ก่อตั้งบริษัทลูกแห่งใหม่ในประเทศไทย
เมษายน
พ.ศ.2557
สำนักงานสาขาในสโลวาเกียก่อตั้งในรูปบริษัทตามกฎหมาย
พฤศจิกายน
2559
เข้าถือครอง 51% ของหุ้นใน SHANGHAI NICHIEI METALS Co., Ltd.

สวัสดิการพนักงาน

เราให้การสนับสนุนมากกว่าเรื่องการผลิต

พนักงานของเรามีความเป็นอยู่ที่ดี และมีชมรมกีฬาของตนเองเพื่อคืนความสดชื่นให้กับร่างกาย ในปัจจุบัน เรามีชมรมเบสบอล ชมรมเทนนิส และชมรมกอล์ฟที่พนักงานสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการ
เราสนับสนุนสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานผ่านนโยบายการสื่อสารที่เปิดกว้าง และการสร้างชมรมเหล่านี้คือหนึ่งในผลลัพธ์จากนโยบายนี้

เรายังจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกครอบครัวของพนักงานอีกด้วย
เพื่อให้เราและครอบครัวของพนักงานได้มีโอกาสสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดกว้าง