Trụ sở chính(Nhà máy Kannabe)

Địa chỉ 6-153-1 Kannabe-cho,
Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka
590-0984 NHẬT BẢN
ĐIỆN THOẠI +81-72-229-8158
FAX +81-72-227-0941
Diện tích khu vực 25.320㎡
Diện tích sàn 16.852㎡
Nhân viên 213
Ngành kinh doanh
chính
Gia công và lắp ráp đường ống dẫn chất làm lạnh trong điều hòa không khí thương mại
Tiêu chuẩn chất lượng ISO: 9001,14001
Hướng đi Cách Ga Sakai trên Tuyến chính Nankai khoảng 20 phút đi bộ

nhà máy Ishizu

Địa chỉ 2-2-20 Hamaderaishizucho-higashi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka
592-8335 NHẬT BẢN
ĐIỆN THOẠI +81-72-245-2225
FAX +81-72-245-2230
Diện tích khu vực 2.320㎡
Diện tích sàn 2.900㎡
Nhân viên 43
Ngành kinh doanh
chính
Gia công và lắp ráp đường ống dẫn chất làm lạnh trong điều hòa không khí thương mại
Tiêu chuẩn chất lượng ISO: 9001,14001
Hướng đi Cách Ga Ishizugawa trên Tuyến chính Nankai khoảng 10 phút đi bộ
Cách ga Ga Ishizu-Kita trên Tuyến Hankai của Tàu điện Hankai khoảng 5 phút đi bộ

Nhà máy Rinkai

Địa chỉ 3-28 Chikkoshin-machi,
Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka
592-8331 NHẬT BẢN
ĐIỆN THOẠI +81-72-280-1565
FAX +81-72-280-1567
Diện tích khu vực 1.600㎡
Diện tích sàn 2.280㎡
Nhân viên 3
Ngành kinh doanh
chính
Gia công và lắp ráp đường ống dẫn chất làm lạnh trong điều hòa không khí thương mại
Tiêu chuẩn chất lượng ISO: Không
Hướng đi Cách Ga Ishizugawa trên Tuyến chính Nankai khoảng 15 phút đi xe buýt
Trạm xe buýt: Cách Rinko Area-6 khoảng 5 phút đi bộ

Tadaoka Iron Works Co., Ltd.

Địa chỉ 1-7-8 Kitano, Sennan-shi, Osaka
590-0532 NHẬT BẢN
ĐIỆN THOẠI +81-72-482-5736
FAX +81-72-484-3536
Diện tích khu vực 2.558㎡
Diện tích sàn 1.546㎡
Các nhà máy Nhà máy chính
Nhà máy sÔ´2
Nhân viên 36
Ngành kinh doanh
chính
Phụ tùng điều hòa không khí
Tiêu chuẩn chất lượng ISO: 14001

Taiyo Industries Co., Ltd.

Địa chỉ 682 Higashiyama, Naka-ku, Sakai-shi, Osaka
599-8247 NHẬT BẢN
ĐIỆN THOẠI +81-72-289-0710
FAX +81-72-289-0190
Các nhà máy Nhà máy chính
Nhà máy Hatayama
Nhà máy Kodai
Nhà máy Izumi
Nhân viên 45
Ngành kinh doanh
chính
Thiết bị điều hòa không khí, phụ tùng điều hòa không khí, thiết bị y tế, khuôn kim loại tấm, phụ tùng kim loại tấm