Hệ thống quản lý sản xuất

Chúng tôi có thể đảm trách mọi quy mô dự án, từ sản xuất hàng loạt đến chế tạo số lượng nhỏ đa dạng.

Cung cấp dịch vụ giao hàng trong cùng ngày 3.500 loại đường ống với thời gian chờ hàng là 4 ngày

Bằng các công nghệ tiên tiến được công ty phát triển từ khi thành lập, kết hợp với cơ sở vật chất hiện đại, CÔNG TY TNHH FUSO INDUSTRIES hiện thực hóa việc gia công đường ống cho mọi đường kính từ đường kính nhỏ đến đường kính dày có hình dạng đặc biệt, đồng thời cung cấp đường ống tối ưu cho thiết bị điều hòa không khí từ hộ gia đình đến thương mại.
Hệ thống sản xuất của chúng tôi có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng, từ sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn đến chế tạo số lượng nhỏ đa dạng.

Hệ thống sản xuất sử dụng CAD/CAM từ khi nhận đơn hàng đến khi giao hàng

CÔNG TY TNHH FUSO INDUSTRIES là công ty tiên phong trong số các đối thủ cạnh tranh khi nhanh chóng áp dụng hệ thống máy tính hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý sản xuất. Chúng tôi đang sử dụng hệ thống trực tuyến, kết nối trực tiếp khách hàng chính với nhà máy sản xuất và cho phép chúng tôi trao đổi dữ liệu đơn hàng, hướng dẫn giao hàng, thông số sản phẩm và dữ liệu bản thiết kế trong thời gian thực. Ngoài ra, chúng tôi kết hợp hệ thống xử lý đơn hàng bán hàng điện tử, hệ thống quản lý dữ liệu bản thiết kế độc quyền và cơ sở vật chất sản xuất CAD/CAM kết nối trực tiếp để giảm thiểu thời gian chờ hàng từ khi nhận đơn hàng đến khi giao hàng và đảm bảo không sản xuất lưu kho. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất của chúng tôi cực kỳ cao, giúp chúng tôi tạo ra hệ thống độc đáo có thể sản xuất nhanh chóng 3.500 loại đường ống và sau đó giao hàng trong một ngày.