โรงงานคันนาเบะ

ที่อยู่ 6-153-1 Kannabe-cho,
Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka
590-0984 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-229-8158
โทรสาร +81-72-227-0941
ที่ดิน 25,320 ตร.ม.
พื้นที่อาคาร 16,852 ตร.ม.
พนักงาน 213 คน
ธุรกิจ
หลัก
แปรรูปและประกอบชิ้นส่วนการจัดเรียงระบบท่อ
มาตรฐานคุณภาพ ISO: 9001,14001
การเดินทาง เดินประมาณ 20 นาที จากสถานีซากาอิ รถไฟฟ้าสายนันไค

สำนักงานใหญ่ของบริษัทและโรงงานหลัก

ที่อยู่ 2-2-20 Hamaderaishizucho-higashi,
Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka
592-8335 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-245-2225
โทรสาร +81-72-245-2230
ที่ดิน 2,320 ตร.ม.
พื้นที่อาคาร 2,900 ตร.ม.
พนักงาน 43 คน
ธุรกิจ
หลัก
ประกอบชิ้นส่วนการจัดเรียงระบบท่อสารทำความเย็นสำหรับ
ระบบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์
มาตรฐานคุณภาพ ISO: 9001,14001
การเดินทาง เดินประมาณ 10 นาที จากสถานีอิชิสุกาวะ รถไฟฟ้าสายนันไค
เดินประมาณ 5 นาที จากสถานีอิชิสุคิตะ รถรางไฟฟ้าสายฮันไค

โรงงานรินไค

ที่อยู่ 3-28 Chikkoshin-machi,
Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka
592-8331 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-280-1565
โทรสาร +81-72-280-1567
ที่ดิน 1600 ตร.ม.
พื้นที่อาคาร 2280 ตร.ม.
พนักงาน 3 คน
ธุรกิจ
หลัก
แปรรูปและประกอบชิ้นส่วนการจัดเรียงระบบท่อ
มาตรฐานคุณภาพ ISO: None
การเดินทาง นั่งรถโดยสารประจำทางประมาณ 15 นาที จากสถานีอิชิสุกาวะ รถไฟฟ้าสายนันไค
ป้ายหยุดรถโดยสายประจำทาง: เดินประมาณ 5 นาที จากป้ายรินโค แอเรีย 6

บริษัท ทาดาโอกะ ไอออนเวิคส์ จำกัด

ที่อยู่ 1-7-8 Kitano, Sennan-shi, Osaka
590-0532 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-482-5736
โทรสาร +81-72-484-3536
ที่ดิน 2558 ตร.ม.
พื้นที่อาคาร 1546 ตร.ม.
โรงงาน โรงงานที่ 1
โรงงานที่ 2
พนักงาน 36 คน
ธุรกิจ
หลัก
ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐานคุณภาพ ISO: 14001

บริษัท ไทโย อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ที่อยู่ 682 Higashiyama, Naka-ku, Sakai-shi, Osaka
599-8247 JAPAN
โทรศัพท์ +81-72-289-0710
โทรสาร +81-72-289-0190
โรงงาน สำนักงานใหญ่ของบริษัทและโรงงานหลัก
โรงงานฮาตายามะ
โรงงานโคได
โรงงานอิซุมิ
พนักงาน 45 คน
ธุรกิจ
หลัก
เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชิ้นส่วนปั๊มโลหะ