การแปรรูปท่อ

บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด พรั่งพร้อมด้วยสต็อกแม่พิมพ์และอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งเพื่อหล่อแบบท่อตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.76 มม. จนถึง 83 มม. ค่าความแตกต่างที่น้อยมากของความคลาดเคลื่อนระหว่างขนาดท่อและแม่พิมพ์ถูกปรับโดยช่างเทคนิคที่มีทักษะสูงของเรา นอกจากนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยยังช่วยให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์ของเราช่วยให้เราทำการดัดท่อและแปรรูปชิ้นสูงได้หลากหลายรูปแบบ

การบัดกรีแข็ง

กระบวนการบัดกรีแข็งที่เชื่อมท่อเข้าด้วยกันโดยใช้ burner จะดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองของเราสำหรับงานตามสั่งปริมาณน้อย และโดยเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยของเราสำหรับคำสั่งผลิตปริมาณมาก เราสามารถบัดกรีแข็งไม่เพียงแค่ท่อทองแดง แต่รวมไปถึงเหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง และโลหะชนิดอื่นๆ เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยใช้วิธีการบัดกรีแข็งหลากหลายรูปแบบ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

การปรับปรุงกระบวนการผลิตประสิทธิภาพต่ำ

บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด มีประวัติอันยาวนานในด้านการพัฒนาในเชิงรุกสำหรับเครื่องจักรกลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อปรับปรุงปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิตของเรา สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตของเราทะยานขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดต้นทุนลงได้อย่างมาก และลดระยะเวลาในการผลิตลงได้อย่างน่าทึ่ง

การปรับกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ทักษะสูงให้เป็นระบบอัตโนมัติ

คุณภาพในการผลิตสินค้าที่มีความแปรผันอันเนื่องมาจากทักษะของช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอโดยการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมได้โดยช่างเทคนิคที่เปี่ยมด้วยทักษะเท่านั้น เช่น การบัดกรีแข็งสำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกว้าง

การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก และฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์สามารถคิดค้นวิธีการผลิตแบบใหม่ที่ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตราย (Restriction of Hazardous Substances Directive หรือ RoHS) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2545 เราตรวจสอบสารที่ใช้ในสายการผลิตแต่ละขั้นตอนของเราอย่างละเอียด ตลอดจนทำการเปลี่ยน รีไซเคิล และนำมาใช้ใหม่ทุกที่และทุกเวลาเท่าที่ทำได้ ซึ่งส่งผลให้เราได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในปี พ.ศ.2548