ระบบจัดการคุณภาพ

การใช้ระบบจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)

การใช้คู่มือควบคุมคุณภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งได้มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001

เนื่องจากในระหว่างที่ท่อของระบบปรับอากาศทำงานอยู่จะมีแรงดันภายในสูงมาก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษจึงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ นอกจากนั้นระบบการผลิตแบบ CAD/CAM ของเรา ตลอดจนคู่มือควบคุมคุณภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยังช่วยให้เรากำกับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะรบกวนการผลิต นอกจากนั้น เรายังตั้งเป้าที่จะใช้ระบบจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ซึ่งสามารถสอดส่องกระบวนการโดยรวมในทั่วทุกแผนก – ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อไปจนถึงการส่งมอบสินค้า

จากการที่เราสามารถเปลี่ยนไปมาได้อย่างอิสระระหว่างการผลิตเป็นจำนวนมากและการผลิตในปริมาณไม่มากและมีความหลากหลายสูงในระยะเวลาที่สั้น และยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ได้ในระดับสูง เราจึงได้รับใบรับรอง ISO 9001 ในปี พ.ศ.2538 นอกจากนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของระบบปรับอากาศที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นยังนำไปสู่ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมีน้ำหนักเบากว่าเดิม แต่ยังต้องมีฟังก์ชันการฟอกอากาศและลดความชื้นอีกด้วย เราจึงมุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพให้เข้มงวดมากกว่าเดิมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ใบรับรอง ISO ในประเทศ

โรงงานเป้าหมาย:สำนักงานใหญ่ (คันนาเบะ) โรงงาน/โรงงานอิชิสุ
โรงงานเป้าหมาย:สำนักงานใหญ่ (คันนาเบะ) โรงงาน/โรงงานอิชิสุ

ใบรับรอง ISO ในต่างประเทศ