ระบบจัดการการผลิต

ครอบคลุมโครงการในทุกขนาด ตั้งแต่การผลิตเป็นจำนวนมากไปจนถึงการผลิตในปริมาณไม่มากและมีความหลากหลายสูง

การส่งมอบท่อ 3,500 ชนิดในวันเดียวโดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วัน

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเองนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา ผนวกกับโรงงานที่ทันสมัย ทำให้บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ดำเนินการแปรรูปและประกอบชิ้นส่วนระบบท่อตั้งแต่บางเป็นพิเศษไปจนถึงท่อเกจที่มีความหนาและรูปทรงพิเศษ โดยมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศสำหรับการพาณิชย์และสำหรับที่พักอาศัย
ระบบการผลิตของเราสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การผลิตเป็นจำนวนมากไปจนถึงการผลิตในปริมาณไม่มากและมีความหลากหลายสูง

ระบบการผลิตที่ใช้ CAD/CAM ตั้งแต่ขั้นรับคำสั่งซื้อไปจนถึงส่งมอบ

บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ จำกัด คือผู้บุกเบิกท่ามกลางคู่แข่งรายต่างๆ ของเรา โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการการผลิตอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน เรายังใช้ระบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อลูกค้ารายสำคัญกับโรงงานผลิตของเราโดยตรง และช่วยให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อ คำสั่งส่งมอบสินค้า การกำหนดค่าการผลิต และข้อมูลพิมพ์เขียวทั้งหมดได้ในแบบเรียลไทม์ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบประมวลผลคำสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการข้อมูลพิมพ์เขียวที่เป็นกรรมสิทธิ์ และโรงงานผลิตระบบ CAD/CAM ที่เชื่อมต่อโดยตรง ซึ่งทั้งหมดนี้นำมาใช้ร่วมกันเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่รับคำสั่งซื้อไปจนถึงส่งมอบสินค้า และช่วยให้สามารถดำเนินการผลิตโดยไม่ต้องสต็อกชิ้นส่วนได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตของเราสูงมาก และก่อให้เกิดระบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งสามารถผลิตท่อกว่า 3,500 ชนิดได้อย่างรวดเร็วและส่งมอบในหนึ่งวัน